Jak zostać przewodnikiem po Warszawie?

Warszawa – stolica naszego kraju to bez wątpienia miejsce warte zobaczenia. Bogactwo historyczne, piękno Starego Miasta oraz liczne atrakcje rokrocznie przyciągają wielu turystów z Polski, zza granicy oraz przeróżnych wycieczek szkolnych.

Przewodnik po Warszawie

Wielu z takich odwiedzających na pewno będzie chciało zatrudnić przewodnika, żeby dokładnie zapoznać się z miastem. Ponieważ ostatnimi czasu coraz więcej osób podróżuje, popyt na usługi przewodników cały czas rośnie. Teoretycznie zatem warto zostać licencjonowanym przewodnikiem po Warszawie. Dlaczego jednak tylko teoretycznie? Otóż droga do bycia przewodnikiem nie jest tak łatwa i musimy być naprawdę pewni tej decyzji.

Krok pierwszy – pasja i cierpliwość

Na początek warto zobaczyć, czy mamy u siebie dwie cechy, które każdy przewodnik po Warszawie obowiązkowo powinien mieć. Pierwsza z nich to pasja – do historii, do Warszawy. Bez niej ani nam nie będzie podobał się ten zawód, ani nie zainteresujemy słuchaczy. Druga zaś cecha to cierpliwość. Grupy zwiedzających są różne – czasem są to pełne energii dzieci, czasem zaś starsi ludzie, którym trzeba informacje powtarzać.

Krok drugi – kurs PTTK

Jeśli nadal jesteśmy zdecydowani zostać przewodnikiem, to należy ukończyć kurs przewodników organizowany przez Warszawski Oddział Przewodników PTTK. Kurs trwa około 10 dni i kosztuje zazwyczaj koło 1600 zł. Obejmuje on łącznie 211 godzin i składa się z wykładów teoretycznych oraz z ćwiczeń w terenie i wycieczek autokarowych. Należy koniecznie podkreślić, że w kursie mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie przynajmniej średnie oraz nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne związane z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego.

Krok trzeci – cechy charakteru każdego przewodnika

Czy jednak na pewno warto iść na ten kurs? To jednak jest pewien wydatek. Warto wcześniej się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy oprowadzać wycieczki, czy mamy na to siłę. Ponadto – czy generalnie lubimy ludzi, potrafimy mówić długo i ciekawie i nie czujemy się źle będąc w centrum uwagi. Przewodnik jest trochę jak kapitan – musi zapanować nad innymi, zaciekawić ich.

Krok czwarty – pomocne studia i kursy

Na koniec warto się jeszcze zastanowić, czy istnieją jakieś zajęcia, które pozwolą nam zostać bardzo dobrym przewodnikiem. Po ukończeniu kursu organizowanego przez PTTK zdobędziemy wymaganą licencję, jednak zawsze warto się dokształcić.

Na pewno dużym atutem będzie znajomość języków obcych oraz studia historyczne, kulturoznawcze albo pokrewne. Warto też pójść na jeden z wielu kursów dotyczących sposobów wypowiadania się, panowania nad głosem oraz zaciekawiania publiczności.

Krok piąty – dodatkowe atuty i zainteresowania

Dobrze jest także przyjrzeć się swoim innym pasjom. Bardzo możliwe, że dzięki nim zaciekawimy słuchaczy. Może to są samochody, walka bronią białą, przyroda albo literatura? W każdej z tych dziedzin da się znaleźć coś ciekawego.

Profesjonalny przewodnik po Warszawie www.agusinfo.com może zapewnić wyjątkowe zwiedzanie Warszawy.

 

Biznes w Polsce

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest z pewnością dużym wyzwaniem dla każdego młodego przedsiębiorcy. Niezależność jaką ona daje wiąże się z wysokim ryzykiem, wymaga wykazania się odwagą przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Już na wstępie przedsiębiorca musi wykazać się wiedzą z zakresu opodatkowania dochodów, finansowania przedsięwzięcia jak i tworzenia zaplecza dla własnej firmy.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że po pierwszym roku prowadzonej działalności gospodarczej 1/4 jdg zawiesza lub likwiduje swoją działalność.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą forma prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jej rejestracja w CEIDG jest darmowa. Można ją zarejestrować przez internet - wymóg posiadania konta ePUAP, lub autoryzując rejestrację odwiedzając najbliższy urząd gminy lub miasta. Forma jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga tworzenia kapitału na start przedsiębiorstwa.

Zalety:

 • brak kosztów założenia działalności gospodarczej,
 • brak wymogów tworzenia kapitału przedsiębiorstwa,
 • elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania podatków,
 • niskie koszty obsługi księgowej,
 • ograniczone obowiązki sprawozdawcze.

Wady:

 • odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania,
 • obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS,
 • konieczność podstawowej znajomości przepisów związanych z opodatkowaniem.

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *