Lepsza inwestycja w trening umiejętności językowych pracowników czy współpraca z biurem tłumaczeń

Globalna ekspansja firm na rynki zagraniczne związana jest z szeregiem operacji, które wymagają znajomości często obcego nam języka. Nieznajomość lub słaba znajomość języków obcych z pewnością utrudnia prowadzenie każdego międzynarodowego biznesu.

Posiadasz Firmę, która działa na rynku międzynarodowym ? Potrzebujesz dokładnego przekładu specjalistycznego materiału? Bariera językowa, nie jest przeszkodą. Na rynku jest szereg firm specjalizujących się w szeroko rozumianych tłumaczeniach. Alternatywą dla takiego rozwiązania może być szkolenie językowe pracowników, wówczas wszystkie czynności zostaną wykonane w ramach ich obowiązków.

Rachunek zysków i strat

Pracodawcy, którzy działają na rynkach międzynarodowych coraz częściej stają przed dylematami. Czy wysyłać pracowników na szkolenia językowe, czy korzystać z usług agencji tłumaczeń?

Jeśli jest taka potrzeba, firma może skorzystać z tłumaczenia realizowanego przez wykwalifikowaną agencję tłumaczeń (np. www.biurotlumaczen.pl). Firmy takie oferują zwykle kompleksowe i specjalistyczne rozwiązania dedykowane różnym przedsiębiorstwom, niezależnie od typu i branży. Dostarczają najwyższej jakości teksty.

Czasami zajmują się tłumaczeniami konsekutywnymi, co oznacza w praktyce, że tłumacz może uczestniczyć w spotkaniu bezpośrednim z naszymi Klientami, czy partnerami biznesowymi. Zarówno tłumaczenia pisemne, jak i ustne są usługami płatnymi. Jeśli zakres działania firmy i ilość operacji międzynarodowych jest duża, koszty będą wysokie. Atutem takiego rozwiązania jest odpowiedzialność, którą ponosi agencja tłumaczeń za źle przeredagowany tekst.

Szkolenia językowe pracowników są z kolei inwestycją, która z w czasie przynosi wymierne korzyści każdej firmie i nie ogranicza się jedynie do tłumaczenia pojedynczego dokumentu, czy udziału w jednym spotkaniu biznesowym. Nabyte umiejętności lingwistyczne służą firmie przez cały czas w trakcie, w którym jest ona związana z pracownikiem, którego skierowała na szkolenie. Pracownicy zdobywają nowe kompetencje. W efekcie mogą osiągać lepsze wyniki sprzedażowe, a także zapewnić skuteczniejszy serwis zagranicznemu Klientowi. To nie jedyne korzyści. Pracownik, który potrafi biegle operować językiem obcym, buduje międzynarodową markę firmy.

Jeśli nauka języka obcego znajduje się na liście benefitów oferowanych przez pracodawcę, to pracownik ma dodatkowy czynnik motywujący go do pracy w danej firmie. Benefity pozapłacowe zwiększają również atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy.

Dobra decyzja wymaga przemyślenia

Jeżeli decydujemy się na szkolenia językowe pracowników, powinniśmy zadbać o to, aby były dopasowane do indywidualnych wymagań danego przedsiębiorstwa. Po takim szkoleniu pracownik powinien operować językiem na poziomie umożliwiającym mu swobodną komunikację bezpośrednią lub telefoniczną z uwzględnieniem terminów specyficznych dla danej branży.

Drugą kompetencją nabytą w trakcie szkoleń językowych powinna być umiejętność odczytywania i redagowania tekstów, w przeróżnej formie, np. notatek, umów, listów, czy raportów

Biznes w Polsce

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest z pewnością dużym wyzwaniem dla każdego młodego przedsiębiorcy. Niezależność jaką ona daje wiąże się z wysokim ryzykiem, wymaga wykazania się odwagą przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Już na wstępie przedsiębiorca musi wykazać się wiedzą z zakresu opodatkowania dochodów, finansowania przedsięwzięcia jak i tworzenia zaplecza dla własnej firmy.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że po pierwszym roku prowadzonej działalności gospodarczej 1/4 jdg zawiesza lub likwiduje swoją działalność.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą forma prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jej rejestracja w CEIDG jest darmowa. Można ją zarejestrować przez internet - wymóg posiadania konta ePUAP, lub autoryzując rejestrację odwiedzając najbliższy urząd gminy lub miasta. Forma jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga tworzenia kapitału na start przedsiębiorstwa.

Zalety:

 • brak kosztów założenia działalności gospodarczej,
 • brak wymogów tworzenia kapitału przedsiębiorstwa,
 • elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania podatków,
 • niskie koszty obsługi księgowej,
 • ograniczone obowiązki sprawozdawcze.

Wady:

 • odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania,
 • obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS,
 • konieczność podstawowej znajomości przepisów związanych z opodatkowaniem.

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku - na przykład: Jan Kowalski.

Ważna jest kolejność – wpisując nazwę najpierw podaj swoje imię, a później nazwisko.

Możesz dodać do imienia i nazwiska inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Jan Kowalski dorabianie kluczy, czy wskazujące na miejsce jej prowadzenia. Takim dodatkowym elementem może też być twój pseudonim albo dowolne fantazyjne sformułowanie.

Pamiętaj! Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *