Lepsza inwestycja w trening umiejętności językowych pracowników czy współpraca z biurem tłumaczeń

Globalna ekspansja firm na rynki zagraniczne związana jest z szeregiem operacji, które wymagają znajomości często obcego nam języka. Nieznajomość lub słaba znajomość języków obcych z pewnością utrudnia prowadzenie każdego międzynarodowego biznesu.

Posiadasz Firmę, która działa na rynku międzynarodowym ? Potrzebujesz dokładnego przekładu specjalistycznego materiału? Bariera językowa, nie jest przeszkodą. Na rynku jest szereg firm specjalizujących się w szeroko rozumianych tłumaczeniach. Alternatywą dla takiego rozwiązania może być szkolenie językowe pracowników, wówczas wszystkie czynności zostaną wykonane w ramach ich obowiązków.

Rachunek zysków i strat

Pracodawcy, którzy działają na rynkach międzynarodowych coraz częściej stają przed dylematami. Czy wysyłać pracowników na szkolenia językowe, czy korzystać z usług agencji tłumaczeń?

Jeśli jest taka potrzeba, firma może skorzystać z tłumaczenia realizowanego przez wykwalifikowaną agencję tłumaczeń (np. www.biurotlumaczen.pl). Firmy takie oferują zwykle kompleksowe i specjalistyczne rozwiązania dedykowane różnym przedsiębiorstwom, niezależnie od typu i branży. Dostarczają najwyższej jakości teksty.

Czasami zajmują się tłumaczeniami konsekutywnymi, co oznacza w praktyce, że tłumacz może uczestniczyć w spotkaniu bezpośrednim z naszymi Klientami, czy partnerami biznesowymi. Zarówno tłumaczenia pisemne, jak i ustne są usługami płatnymi. Jeśli zakres działania firmy i ilość operacji międzynarodowych jest duża, koszty będą wysokie. Atutem takiego rozwiązania jest odpowiedzialność, którą ponosi agencja tłumaczeń za źle przeredagowany tekst.

Szkolenia językowe pracowników są z kolei inwestycją, która z w czasie przynosi wymierne korzyści każdej firmie i nie ogranicza się jedynie do tłumaczenia pojedynczego dokumentu, czy udziału w jednym spotkaniu biznesowym. Nabyte umiejętności lingwistyczne służą firmie przez cały czas w trakcie, w którym jest ona związana z pracownikiem, którego skierowała na szkolenie. Pracownicy zdobywają nowe kompetencje. W efekcie mogą osiągać lepsze wyniki sprzedażowe, a także zapewnić skuteczniejszy serwis zagranicznemu Klientowi. To nie jedyne korzyści. Pracownik, który potrafi biegle operować językiem obcym, buduje międzynarodową markę firmy.

Jeśli nauka języka obcego znajduje się na liście benefitów oferowanych przez pracodawcę, to pracownik ma dodatkowy czynnik motywujący go do pracy w danej firmie. Benefity pozapłacowe zwiększają również atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy.

Dobra decyzja wymaga przemyślenia

Jeżeli decydujemy się na szkolenia językowe pracowników, powinniśmy zadbać o to, aby były dopasowane do indywidualnych wymagań danego przedsiębiorstwa. Po takim szkoleniu pracownik powinien operować językiem na poziomie umożliwiającym mu swobodną komunikację bezpośrednią lub telefoniczną z uwzględnieniem terminów specyficznych dla danej branży.

Drugą kompetencją nabytą w trakcie szkoleń językowych powinna być umiejętność odczytywania i redagowania tekstów, w przeróżnej formie, np. notatek, umów, listów, czy raportów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.