Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w […]

» Czytaj więcej

Operator maszyn CNC

CNC to specjalnie zaprojektowany układ sterowania numerycznego, wyposażony w mikrokomputer, który pozwala na dowolne jego zaprogramowanie. Termin obróbki CNC używany jest w odniesieniu do różnego rodzaju urządzeń wykorzystywanych w przemyśle […]

» Czytaj więcej

Wymagania stawiane szefom

Nie tylko pracownik musi korzystać ze szkoleń W wielu firmach jest tak, że od pracowników wymaga się regularnego podnoszenia swoich kwalifikacji. Osobą, która musi być stale na prowadzeniu, jeśli chodzi […]

» Czytaj więcej
1 2 3 4